Paul Honigh verzorgt de jubileum lezing.

De titel van zijn lezing: “Kijken en Zien”. De Raadzaal in het Kielzog is die avond gevuld met veel geïnteresseerde toehoorders.

Een beeldverslag staat onder tabblad Jubileum > Lezing

De expositie wordt verlengd.

Vanuit de Kunsthal in Slochteren is aangeboden de lopende excursie te laten doorlopen tot het eind van dit jaar. We maken graag gebruik van het aanbod.

Zie voor openingstijden en locaties tabblad Jubileum > Expositie

Het is bij steeds meer mensen buiten de vereniging bekend dat wij een actieve vereniging zijn, ook actief na een jaar vól evenementen.

Er zijn contacten gelegd met mensen en instellingen die geïnteresseerd zijn in ons werk.
Fotoclub Noorderlicht
Is als NAM-Fotoclub opgericht op 2 oktober 1968. Op 20 juni 1986 is de club als zelfstandige amateur fotografie vereniging voortgezet en vestigde zich in de regio Hoogezand. De club bestaat uit een twintigtal leden dat via fotografisch werk uiting geeft aan de diverse aspecten van fotografie. Fotoclub Noorderlicht is aangesloten bij de fotobond.