Fotobespreking

Op zoek naar de kracht van een foto

Waar het gaat om de bespreking van foto’s is er wat twijfel gerezen over de manier waarop dat tijdens clubavonden gebeurt.

Tijdens de afgelopen clubavond is uiteengezet hoe er bij een andere club wordt gewerkt.

Na de uitleg van Bertus Kamps is bekeken of er enige steun vanuit de groep leden te verwachten is. Willen we gaan proberen de koers te gaan wijzigen? Eens proberen een foto te bespreken waarbij we diepere lagen bereiken?

De groep leden durft het bijna unaniem aan; gewoon gaan proberen.

Intussen zijn de eerste stappen gezet om in maart 2019 voor het eerst tijdens de clubavond de nieuwe bespreekvorm toe te passen