De FACT-Fotouitwisseling tussen clubs in Groningen

Hieronder, met hun toestemming, de foto’s van Roelof Moorlag en Frans Kolbeek. Ze geven een goed beeld van een geslaagde editie. In het komende najaar is het thema: ?????

Foto-excursie naar het Lauwersmeergebied

Op 14 oktober zijn we op foto-excursie naar het Lauwersmeergebied geweest. Boswachter Jaap Kloosterhuis begeleidde ons. Hij wist veel te vertellen over het ontstaan van het gebied. Met dank aan Hendrik voor het voorbereidende werk.