Disclaimer

Disclaimer

Fotoclub Noorderlicht streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Fotoclub Noorderlicht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op www.fotoclubnoorderlicht.nl. Aan de op www.fotoclubnoorderlicht.nl aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrouwbaarheid
De op www.fotoclubnoorderlicht.nl opgenomen weblinks en toegevoegde informatie zijn informatief en zoveel mogelijk op betrouwbaarheid getest. Fotoclub Noorderlicht is echter niet verantwoordelijk voor inhoud of gebruik van de informatie en de links en voor het privacy beleid van de websites waar naar verwezen wordt.

Auteursrechten
Op alle foto’s op de website www.fotoclubnoorderlicht.nl rust auteursrecht. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger, tenzij anders vermeld. Tekst ontleend aan de website www.fotoclubnoorderlicht.nl moet vergezeld worden van een regel met een verwijzing naar de website: “Informatie ontleend aan www.fotoclubnoorderlicht.nl, eventueel aan gevuld met de specifieke url.

Privacy
Fotoclub Noorderlicht respecteert de privacy van alle gebruikers en leden van onze websites en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld volgens de AVG verordering. Bij het gebruik van het contactformulier op de website, of communicatie via e-mail, bewaren wij uw gegevens zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Suggesties
Linken naar www.fotoclubnoorderlicht.nl is altijd toegestaan en verwijzen naar de homepage wordt aanbevolen. Fotoclub Noorderlicht waardeert uw inbreng: het is belangrijk suggesties van bezoekers te ontvangen voor verbetering van www.fotoclubnoorderlicht.nl. De redactie van www.fotoclubnoorderlicht.nl behoudt zich het recht voor om inzenders van reacties en suggesties met naam te noemen, tenzij de inzender expliciet laat weten daar geen prijs op te stellen. Aanstootgevende termen of reacties zullen hun weg naar www.fotoclubnoorderlicht.nl niet vinden.
Het gebruik, toevoegen of aanleveren van informatie op/aan www.fotoclubnoorderlicht.nl betekent dat de bezoeker / informatieleveraar zich stilzwijgend akkoord verklaart met alle genoemde voorwaarden.

Reacties zijn gesloten.