Doe-avond, 11 december

Doe-avond in De Klabbe

Onlangs is een aantal leden bijeen geweest voor een doe-avond. Er zijn vooraf vragen gesteld over instellingen van de camera om meer of speciale kwaliteit aan een foto toe te voegen, vragen over nabewerking, over accessoires. En er zijn mensen die op verschillende gebieden uitleg kunnen geven.
Het is voor veel deelnemers een nuttige avond geweest, er is veel geëxperimenteerd, er is ook veel mislukt. De deelnemers hebben vooral veel geprobeerd en zijn weer iets wijzer geworden. Bovenal een informele avond om elkaar weer wat beter te leren kennen. Hier en daar zijn afspraken gemaakt eens samen op pad te gaan of bij elkaar thuis te komen om op specifieke gebieden al doende kennis te delen.
Er zijn plannen voor een tweede doe-avond.

Clubavond, 9 december

Verslag van een clubavond.

De zaal loopt langzaam vol. Er komen groepjes leden al pratend binnen. Koffie en thee staat klaar…
De voorzitter start de avond met een welkomstwoord.
Vanavond is een nieuw lid voor het eerst bij de groep aanwezig. Deze keer is er een delegatie op bezoek van een andere fotoclub uit de omgeving.
De bespreekcommissie krijgt nu het woord. Vanaf afgelopen voorjaar hebben we een andere manier van bespreken van foto’s ingevoerd. Een groot verschil is dat een week vóór de clubavond de commissie de ingediende foto’s bespreekt en verzorgt op de clubavond de presentatie voor de aanwezigen. Op hun beurt kunnen zij reageren op de presentatie en daarmee de besproken foto nog extra aandacht geven. De maker heeft vaak veel aan de inbreng van de commissie en de clubleden.